sms mobile business solution

Welcome to Net-Innova SMS website

sms mobile business solution

Completely SMS Mobile Business Solution

เน็ต-อินโนวา ให้บริการแบบครบวงจรในการนำสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น

  • Mobile Market การนำ SMS มาใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ, การสร้างกิจกรรมทางการตลาด, และการแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ
  • Mobile CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า หรือ สมาชิก, กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ หรือ แคมเปญพิเศษ
  • Mobile Sales Force เช่น การแจ้งยอดขายและผลงานผ่าน SMS ให้ผู้บริหารได้ทราบ
  • Mobile Operation เช่น การเตือนต่ออายุสมาชิก แจ้งข่าวหรือกิจกรรมภายในองค์กร หรือ แจ้งการประชุมสัมมนา การยืนยันการร่วมกิจกรรม

Our SMS Service

SMS Broadcasting

SMS Broadcasting

การส่ง SMS ผ่านทาง Web สามารถส่ง SMS พร้อมกันในจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

2-Way SMS Interactive Marketing Service

2Ways SMS Interactive Marketing Service

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้า หรือ ผู้ที่สนใจ ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุก เช่น การโหวตผ่านทาง SMS (SMS Vote) การตอบคำถาม (SMS Quiz) การชิงของรางวัล (SMS Txt’n Win) เป็นต้น

smart_voice_sms

Smart Voice SMS

บริการส่งข้อความดี ๆ ผ่านเสียง ไปยังโทรศัพท์มือถือลูกค้า แทนการส่ง SMS เช่น การส่งเพลง และคำอวยพรวันเกิดด้วยเสียงของ ดาราให้แก่ลูกค้า (Birthday Greeting ) เป็นต้น

sms_subscription_news

Smart SMS Subscription News

เป็นบริการข่าวสารถึงสมาชิก เหมาะกับการสื่อสารในกลุ่ม เช่น การแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ การแจ้งโปรโมชั่น หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก โดยองค์กรสามารถส่งข่าวสารไปยังสมาชิกได้ 6 ข้อความต่อวัน และสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับข่าวสารเป็นรายเดือน

international_sms

SmartComm International SMS

บริการส่ง SMS ต่างประเทศ ครอบคลุมทั่วโลก รองรับได้ทุกภาษา ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ

ussd

USSD (Unstructured Supplementary Services Data)

เป็นบริการที่คล้ายๆกับ SMS แต่ข้อความที่ได้รับจากระบบ USSD จะไม่ถูกบันทึกลงบนอุปกรณ์มือถือเหมือน SMS